Arxiu mensual: desembre 2013


1. No hi ha dubte que una bona educació demana estar, dins d’allò que ens sigui possible, el màxim d’estones amb els nostres fills.

2. També és molt important, evidentment, la qualitat de l’estona que passem amb ells: ser-hi de debò, no de manera forçada.

3. Una excel·lent manera d’estar amb els fills és recordar que VIVIM amb ells, i que, per tant, podem fer junts les coses de cada dia.

4. No fem de pares només una estona cada dia. Podem fer-ne constantment, compartint i ensenyant-los a viure a cada moment.

5. No cal tenir sentiments de culpa pel fet de no ser prou hores amb els fills. Cal, només, gaudir de manera natural les que hi som.

6. Quan els nostres fills són adolescents, ens segueixen necessitant. Però no cal fer-los qüestionaris sobre allò que fan: senzillament, vivim amb ells.

7. Aprofitem, quan són adolescents, aquells pocs moments que voldran explicar-nos coses i seure a la falda…

8. Naturalment, és bo que, de vegades, la família faci coses junts. Si pare o mare estan absents físicament, fem-lo present amb el discurs.

9. Estar amb els fills no ha de voler dir sobre protegir-los ni ha de provocar que ells pensin que no hi confiem.

10. Intentem combinar el temps familiar amb el temps que, segur, necessitem per nosaltres.

Publicat dins de Programes i conclusions, Temporada 5

Portem ja molt de temps parlant sobre conciliar la vida professional i la vida familiar. Se n’han fet estudis i se n’han extret conclusions. Se’ns ha comparat amb altres països i hem conclòs, moltes vegades, que aquí les famílies estem poca estona amb els fills. És la nostra realitat, que difícilment podrem resoldre a curt termini.

No és menys cert, però, que alguns pares i mares podrien estar-hi més, amb els seus fills, i sovint donen prioritat a d’altres coses. De ben segur (ja ho vam tractar en el capítol 2 d’aquesta temporada) que és important tenir una estona per a nosaltres mateixos (per relaxar-nos i fer també la nostra vida), però.. cal no oblidar la importància del temps al costat dels fills.

Parlem-ne, de totes dues coses: d’una banda, de fins a quin punt és important l’estona (en quantitat, en número d’hores) que compartim amb els fills; de l’altra, de què podem fer (en qualitat) si la feina o altres compromisos no ens permeten compartir massa hores amb ells.

Hi havia una vegada un pare que, no podia veure mai la seva filla. Marxava a treballar quan ella dormia encara, i tornava de treballar quan ella ja estava dormint altre cop. Un dia la filla li va explicar que estava trista perquè no el veia mai. I van arribar a un acord: cada dia, quan el pare arribés de treballar, entraria a l’habitació i, sense despertar-la, li faria un gran petó al front, i un altre a la galta, i li diria que l’estimava molt. I, després, li faria un nus al llençol. Així, la filla, quan es despertés i veiés el nus, sabria que el seu papa li havia fet tots aquests petons i li havia dit que l’estimava. I així ho van fer. I la filla va tornar a somriure perquè sabia a través d’aquells nus al llençol, que, malgrat el veia poc, el papa l’estimava com a ningú…

Publicat dins de Prèvies, Temporada 5


1. Educar la creativitat no vol dir educar els fills per ser artistes necessàriament. Podem ser creatius en qualsevol disciplina.

2. Avui dia, l’empresa demana persones creatives. Persones amb capacitat de resoldre problemes i d’aportar coses noves.

3. Tinguem ben present que la creativitat es pot educar. Aquest és el primer pas per fer-ho a casa, amb els nostres fills.

4. Una bona manera d’enriquir els fills i fer-los ser més creatius és implicar-los en les tasques familiars.

5. Una segona manera és permetre que s’equivoquin quan fan coses. L’error ajuda a enfocar les coses de maneres diferents.

6. I una tercera manera és fomentar la capacitat dels fills de fer-se preguntes. Ajudem-los a qüestionar les coses.

7. Quan són joves, la imaginació dels fills és, de vegades, desbordant. No la tallem; aprofitem-la i valorem-la.

8. Ensenyar els fills a prendre decisions és altra bona opció per educar la creativitat.

9. La vida familiar necessita hàbits i organització, però és bo ser flexibles i fomentar el temps lliure, sempre que sigui necessari.

10. Escoltar els fills i potenciar els silencis, per tal que puguin fer fluir el pensament, són altres bones maneres d’educar la creativitat.

11. Eduquem fills innovadors: deixem-los que tinguin idees i les portin a la pràctica.

Publicat dins de Programes i conclusions, Temporada 5