Arxiu mensual: novembre 2012

1. “És molt important educar els nostres fills en la idea que ells mateixos poden resoldre la major part dels seus problemes. Això els ajudarà a ser optimistes i, probablement, a tenir esperit emprenedor”.

2. “Educar en l’optimisme vol dir donar sempre, als nostres fills, el missatge que poden fer les coses bé, que sempre hi ha possibilitats d’anar endavant”

3. “Per fer-ho, és important fer servir el llenguatge correctament: no etiquetem els nostres fills amb adjectius negatius; diguem-los quins aspectes concrets poden millorar.

4. “Una altra cosa important que podem fer és explicar als fills que equivocar-se no és res dolent, sinó una manera d’aprendre. Ajudem-los a acceptar l’error com a part del creixement i l’aprenentatge”.

5. Poder parlar dels nostres, obertament i tranquil·lament, dels seus reptes, il·lusions i petits fracassos, és molt important per ajudar-los a ser optimistes.

6. “Educar l’esperit emprenedor, a més, vol dir ensenyar a superar dificultats. Per fer-ho, no traiem totes les pedres del camí dels nostres fills. Ensenyem-los a entrebancar-se i a aixecar-se”

7. “La curiositat és una altra actitud, lligada a l’esperit emprenedor, que cal educar. Per fer-ho, escoltem molt els nostres fills i interessem-nos per les coses que ens proposen i les idees que tenen”

8. “Fem-los, també, plantejar-se coses diferents de les que habitualment pensen i anar a llocs diferents dels que habitualment van”

9. “Quan els fills es fan grans i entren en l’adolescència, sovint els costa més comunicar i, per tant, tot això serà més difícil. No deixem d’intentar-ho, però; val la pena si volem educar el seu esperit optimista i emprenedor”.

10. “La paciència, la insistència i una bona definició de límits ens ajudaran a educar aquestes actituds quan tinguem fill que, d’entrada, s’hi mostren poc receptius”.

11. “Recordem-ho: l’optimisme s’encomana. Si oferim un model optimista, els nostres fills el faran seu”

12. “L’esperit emprenedor demana saber començar (creativitat) i saber continuar (perseverança). Eduquem-ho!”

Publicat dins de Temporada 4
Etiquetat com a , ,

Educar l’optimisme, l’actitud positiva davant les coses que ens passen a la vida, l’esperit emprenedor, les ganes d’avançar… de tot això parlarem en aquest capítol.

D’entrebancs en tindran molts, els nostres fills. I els tindran de tot tipus: alguns els semblaran d’allò més importants i potser no ho seran; d’altres ho seran de debò. Viuran desitjos no complerts, esperances no satisfetes i projectes decebedors. La vida inclou experiències bones i dolentes, i aquestes darreres de vegades són difícils d’afrontar. Ensenyar els nostres fills a fer-ho és ensenyar-los eines extraordinàriament útils per fer-se grans i autònoms. Per ser feliços, fins i tot.

De cada mala experiència se’n treu una lliçó, dirien alguns. Cada problema ens ofereix una oportunitat per créixer, dirien altres. “No hay mal que por bien no venga”, afegiria la dita castellana. Hi ha qui afirma que la propera revolució que ha de fer la humanitat és la revolució de l’optimisme.

La capacitat de ser optimista és una competència emocional de primer ordre, que va lligada, a més, a la capacitat d’emprendre projectes, de tenir iniciatives, de plantejar-se reptes i tenir il·lusions… i de superar la frustració que de vegades hi ha implícita. Com eduquem, aquesta habilitat? Com ensenyem els nostres fills a tolerar la frustració i a acceptar l’error com eina d’aprenentatge? I com l’eduquem a fer-se preguntes i a mostrar interès per les coses?

Recordem, sempre, que el nostre exemple influeix de manera potent en la conducta dels nostres fills (“children see, children do”, diuen en anglès). Preguntem-nos, doncs: som per ells un bon exemple, en aquest aspecte? Sabem veure la part positiva de les coses i superar les dificultats? Sabem transmetre’ls, amb la nostra manera de fer, il·lusió per viure?

Publicat dins de Prèvies, Temporada 4

1. “Passar estones amb els nostres fills és molt i molt important. Passem-ne tantes com puguem i intentem, sempre, que siguin de qualitat”.

2. “Les activitats extraescolars són un recurs molt interessant però, més enllà d’això, cal que els nostres fills tinguin autèntic temps lliure, sols, amb els amics o amb nosaltres. Intentem-ho cada dia i, sobretot, quan més temps tenim, el cap de setmana”.

3. “A banda de l’estona que pares i fills passem junts, és també molt important que infants i joves tinguin relacions socials diverses (esplais, activitats esportives…). La xarxa d’amics és important.”.

4. “Quan els infants creixen, els costa cada vegada més estar amb els pares; prefereixen els amics. Cal que, aleshores, els oferim bones propostes per seguir compartint estones i que, a més, els donem la possibilitat de triar activitats”.

5. “L’oci dels nostres fills serà en bona mesura tecnològic, lligat a les pantalles. No podrem ni cal que intentem evitar-ho. Només cal que els ensenyem a fer servir les pantalles correctament i amb moderació ”.

6. “En l’oci adolescent hi intervé un tema important: el control horari. Cal que les famílies posem límits i sempre serà molt més senzill si, mentre són petits, hem tingut amb ells una relació de diàleg i de mútua comprensió”.

7. “La relació que tinguem constantment amb els nostres fills i la xarxa social que vagin creant, a més, els ajudarà a triar un estil d’oci sa quan arribi el moment. Donem-los eines perquè triïn un ús adient del temps lliure ”.

8. “Fer servir el temps lliure correctament no vol dir, només, anar a llocs llunyans ni fer activitats sofisticades i cares. Hi ha milions de coses senzilles i altament satisfactòries que podem fer amb els nostres fills”.

Publicat dins de Temporada 4

Arribem, no hi ha dubte, a un d’aquells temes que, una vegada i un altre, són preocupació de molts pares i mares: com ensenyem a fer servir el temps lliure de manera creativa, sana i estimulant als nostres fills.

De ben segur que cada família és un món. Cada pare i mare tenim una idea diferent sobre què vol dir el temps d’oci, què han de fer els nostres fills durant aquest temps i fins a quin punt hem d’intervenir-hi. Cada família, a més, té una realitat (econòmica, laboral, de suport familiar…) diferent, que l’obliga a plantejar el temps lliure dels seus fills d’una manera o d’una altra. Per tant, ni aquí ni en cap altre aspecte, no és bo donar receptes ni pretendre que tothom actuï igual.

Com sempre, però, és bo tenir criteris generals. És recomanable planificar activitats d’oci conjuntes amb els fills? Per què? Com canvia l’ús del temps lliure a mesura que els fills es fan grans, deixen de ser infants i passen a ser adolescents? Què hem de tenir en compte?

L‘oferta d’oci infantil i juvenil és gairebé il·limitada, actualment. Milers de coses per fer, algunes impensables fa uns anys. Això ha portat moltes famílies a convertir el temps d’oci en temps per fer com més coses millor. És sempre necessari? Fins a quin punt pot ser enriquidora una tarda de jocs de taula amb els fills?

Proposem parlar sobre quina funció hauria de complir el temps lliure en la formació dels nostres fills. Sobre com podem col·laborar a què sigui un temps lliure educatiu i enriquidor, com podem ajudar-los a aprofitar-lo al màxim.

Publicat dins de Prèvies, Temporada 4

1. “Donar importància a la tutoria és molt important. D’un bon funcionament del triangle alumne-família-tutor en surten, gairebé sempre, bons resultats escolars ”.

2. “Tinguem clar, per la part que ens toca, que tenim un referent a l’escola, algú a qui dirigir-nos sempre que vulguem: el tutor. El tutor, per part seva, sap també que ens té com a referents per tot allò que necessiti parlar del nostre fill”.

3. “La tutoria no treballa només els resultats acadèmics dels nostres fills. També presta atenció al seu comportament, al seu benestar, a la seva adaptació al grup…”

4. “Els nostres fills tenen 1 hora de tutoria setmanal en grup però, més enllà d’això, reben una atenció tutorial personalitzada cada dia, a cada moment.”

5. “En l’hora setmana de tutoria de grup s’hi treballen temes diversos: resolució de conflictes, tècniques d’estudi o orientació, per exemple, segons el pla d’acció tutorial i la situació per la qual passa el grup”.

6. “La tutoria entre escola i família no hauria de ser només per parlar de coses que no funcionen. Per què no l’aprofitem, les famílies, per parlar amb el tutor de les possibilitats dels nostres fills i de tot allò que va bé?”.

7. “Hi ha relació directa entre implicació dels pares a l’escola i èxit escolar dels fills. Tinguem expectatives positives de l’escola, parlem-ne bé al nostre fill”.

8. “A casa podem completar i enriquir la tasca tutorial. Quan tinguem entrevistes amb el tutor, acordem amb ell com podem treballar en equip des de casa”

9. “Davant de desacords amb l’escola, no els expressem directament als fills. Parlem-ne amb el centre educatiu”.

Publicat dins de Temporada 4

“Tutoria? I què hi feu, a tutoria? Per a què serveix?” Aquesta podria ser, ben bé, una pregunta d’una bona part de pares i mares. No és res nou a les escoles, això de la tutoria, però segueix essent una gran desconeguda de les famílies i, per tant, estarà bé parlar-ne.

Entrem a l’escola, doncs. Què s’hi fa, en aquesta hora setmanal de tutoria que tenen els joves a l’educació secundària? Probablement s’arreglen els problemes que han anat sorgint durant la setmana, diran alguns. Res més? Aprenen a estudiar? Fan deures? I en la tutoria individual amb els alumnes? De què parlen?

No hi ha cap expert en educació que no parli de l’enorme importància que tenen la tutoria i l’orientació a l’escola. Ha de servir per ajudar l’alumne en la seva educació integral, diuen. Podríem, però, concretar-ho? Ajudaria, segurament, a què les famílies li donessin la importància que té i col·laboressin amb el centre.

I la tutoria amb les famílies? També n’hi ha i cal que les famílies hi participem activament, ens expliquen. Algunes famílies hi participem quan ens ho demanen: d’altres, per iniciativa pròpia. Quina és la millor manera d’enfocar la tutoria? Podem aprofitar-la per manifesta desacords amb el centre educatiu?

Si, tal com ens diuen, la tutoria és un espai excel·lent per treballar en equip amb el professorat dels nostres fills i, així, ajudar-lo més en el seus estudis i en el seu benestar personal, serà bo aprofitar-la al màxim. Parlem-ne i descobrim-la.

Publicat dins de Prèvies, Temporada 4


1. “D’entrada, cal que tinguem clar que hi ha diverses maneres de ser intel·ligent i que tothom té punts forts i dèbils. Hi ha superdotats, però també hi ha gent simplement amb talent”.

2. “Tal com està organitzada, l’escola no sempre sap detectar i valorar de manera adient tots els talents dels seus alumnes, malgrat els avenços que ha fet. És molt convenient que els pares i mares ajudem a fer-ho”.

3. “És bo que les famílies potenciem aquelles habilitats que els nostres fills tenen més desenvolupades, però també que no oblidem la resta, perquè un bon equilibri els ajudarà més quan siguin adults”.

4. “Cal, sobretot, no descuidar aspectes com les habilitats socials o la capacitat d’innovar, si veiem que els nostres fills les tenen poc desenvolupades”.

5. “Els talents, però, no són un do: cal treballar-los i aplicar-hi esforç. Ensenyem els nostres fills a esforçar-se per les coses, a provar-ne de noves i a acceptar els errors com quelcom positiu”.

6. “Per descobrir els talents dels nostres fills, és important donar-los oportunitats que els expressin: que facin coses diverses, on hagin de posar en pràctica habilitats diferents”.

7. “De vegades, els infants semblen tenir grans talents que després desapareixen i potser, en canvi, en surten de nous. És important no obsessionar-se ni generar expectatives massa altes amb les primeres habilitats detectades”.

8. “No tots els nens amb altes capacitats tenen els mateixos comportaments, però és veritat que, de vegades, xoquen amb alguns problemes a l’escola i en les relacions socials. Tinguem-ho en compte i treballem aquestes habilitats”.

Publicat dins de Temporada 4

Què és el talent? Quelcom que tothom té i que cal desenvolupar al màxim? Quelcom que només tenen alguns i cal, primer de tot, detectar? Tots els talents es poden detectar a l’escola? I si comprovem que un alumne és especialment talentós, què cal fer?

Segurament, quan parlem de desenvolupar el talent de fills i alumnes, parlem de dues coses complementàries que cal no confondre:

  • Una cosa és que haguem de desenvolupar al màxim les capacitats (talents) dels infants i joves (es a dir, que intentem que cadascú doni el màxim de si mateix).
  • Una cosa diferent és que l’escola haguem de detectar talents especials, és a dir, domini superlatiu d’alguna habilitat.

Talent, sobre dotació… estem parlant del mateix?
Sobre els infants i joves talentosos se’n diuen moltes coses: que ja des de ben petits demostren que ho són, que de més grans tenen problemes de relació personal, que s’avorreixen a l’escola, que de vegades tenen comportaments estranys… què hi de veritat en tot això?
Parlem-ne, del talent; de com podem fomentar-lo en general, de quin paper hi juguem les famílies a l’hora de detectar-lo i quines decisions podem prendre si l’escola ens diu que tenim un fill especialment talentós en una o altra àrea.

Publicat dins de Prèvies, Temporada 4

1. “No tots tenim a casa un fill amb discapacitat, però tots tenim a casa situacions més o menys conflictives. Aprendre a acceptar i gestionar limitacions dels fills és quelcom molt i molt important”.

2. “Sigui quina sigui la situació que tenim a casa, és fonamental una actitud positiva, acceptant el problema i buscant activament vies per resoldre’l”.

3. “Respecte a les famílies amb fills discapacitats, una cosa és clara: hem d’aprendre a conviure amb la diferència. La diferència entre persones ha d’ensenyar-nos a respectar, a ser sensibles a les necessitats dels altres i, sobretot, a valorar tothom tal com és”.

4. “No acluquem els ulls davant aquestes situacions. Hi ha moltes famílies que tenen fills amb discapacitat i cal ser al seu costat tan com puguem”.

5. “Les famílies que tenen fills amb discapacitat tenen, sovint, una sensació d’incomprensió per part dels altres. El primer de tot és demostrar-los que entenem la seva situació i que estem disposats a ajudar-los”.

6. “És absolutament important que les famílies amb fills discapacitats mantinguin una vida social rica. Una bona vida social, fugint de l’aïllament, ajuda a augmentar molt la qualitat de vida de pares i fills”

7. “Les persones amb discapacitats són iguals que tothom. No ho oblidem mai. Tractem-los, a ells i a les seves famílies, igual que tothom”.

8. “El tipus d’escolarització dels alumnes amb discapacitat no és quelcom senzill de decidir. Es bo que estiguin en entorns normalitzats, però, de vegades, pot ser aconsellable que assisteixin a una escola d’educació especial”.

9. “No està gens demostrat que la presència d’un alumne amb discapacitat faci baixar el nivell d’aprenentatge d’un grup classe. En canvi, sí que ajuda els alumnes sense discapacitat a madurar i a respectar els altres”.

10. “La comunicació entre la parella d’un fill amb discapacitat ha de ser alta, per tal d’actuar conjuntament. I, sobretot, és important que tingui una percepció positiva del fill, d’allò que pot fer i de com avança, més que no pas de la discapacitat”.

11. “Recordem sempre que la relació estreta entre persones amb i sense discapacitat és enormement beneficiosa per totes dues”.

12. “Acostem-nos a la discapacitat com una manifestació més de la diferència entre persones. I fem-ho amb una mirada plena de comprensió i respecte”.

Publicat dins de Temporada 4
Etiquetat com a ,